• Gandhi Ashram, Sardar Patel National Memorial
 • Jhulta minara
 • Dada Harir Stepwel

AFTERNOON ROUTE PLACE

AFTERNOON ROUTE PLACE

 •  Gandhi Ashram
 •  Hutheesing Jain Temple
 • SidiSaiyyed’s Mosque
 •  Bhadra Fort
 •  Rani Sipri’s Mosque
 • JhultaMinara
 • Sardar Patel National Memorial
 •  Adalaj Stepwell
 •  Akshardham

MORNING ROUTE PLACE

 •  Gandhi Ashram
 •  Hutheesing Jain Temple
 •  SidiSaiyyed’s Mosque
 •  Bhadra Fort
 • Riverfront Flower Park (Paldi)
 •  Sanskar Kendra (Paldi Museum)
 •  Rani Sipri Mosque
 •  JhultaMinara
 •  DadaHarir Stepwell
 • Sardar Patel National Memorial

Starting FromRs. 500

 • Gandhi Ashram, Sardar Patel National Memorial
 • Hutheesing Jain Temple
 • Rani Sipri’s Mosque
 • Swaminarayan Temple, Kalupur
 • Kavi Dalpatram Chowk, Lambeshwar Ni Pol
 • Calico Dome
 • Kala Ramji Mandir, Haja Patel ni Pol
 • Shantinathji Mandir, Haja Patel ni Pol
 • Kuvavala Khancho
 • Jagvallabh Mandir, Nisha Pol
 • Zaveri vad
 • Doshivada ni Pol
 • Fernandez Bridge
 • Muharat Pol
 • Manek baba’s mandir, Manek Chowk
 • Rani no Haziro
 • Badshah no Haziro
 • Jumma Masjid
 • Swaminarayan Temple, Kalupur
 • Kavi Dalpatram Chowk, Lambeshwar Ni Pol
 • Calico Dome
 • Swaminarayan Temple, Kalupur
 • Kavi Dalpatram Chowk, Lambeshwar Ni Pol
 • Calico Dome
 • Kala Ramji Mandir, Haja Patel ni Pol
 • Shantinathji Mandir, Haja Patel ni Pol
 • Kuvavala Khancho
 • Jagvallabh Mandir, Nisha Pol
 • Zaveri vad
 • Doshivada ni Pol
 • Fernandez Bridge
 • Muharat Pol
 • Manek baba’s mandir, Manek Chowk
 • Rani no Haziro
 • Badshah no Haziro
 • Jumma Masjid
 • Gandhi Ashram
 • Sidi Saiyad’s Mosque
 • Bhadra Fort
 • Gandhi Ashram
 • Sardar Patel National Memorial (Included Entry Tickets)
 • Hutheesing Jain Temple
 • Sidi Saiyad’s Mosque
 • Bhadra Fort
 • Sanskar Kendra is a Museum
 • Rani Sipri’s Mosque
 • Jhulta minar
 • River Front Flower Garden

Starting FromRs. 500